home 2018-04-26T17:45:09+00:00

PRIATEĽSVO BEZ HRANÍC – DOBROČINNÁ CYKLISTIKA

Štart: Parkovisko Thermal parku v Dunajskej Strede, Gabčíkovská cesta o 10.oo hod
Cieľ: Győr, Dunakapu tér, predpokladaný príchod 14.oo – 15.oo hod

Informácie
Prihláška

Dobročinná cyklistika

Rotary club Dunajská Streda ruka v ruke s Rotary Clubom Győr v súčinnosti so samosprávami oboch miest  pripravili na deň 28. apríla 2018 prvý ročník cezhraničného cyklo výletu  pre všetkých ľudí dobrej vôle. Výlet je určený hlavne  tým , čo chcú pohybom urobiť niečo pre svoje zdravie, stretnúť nových priateľov a v neposlednom rade svojim finančným príspevkom prispieť k rozvoju cyklistickej infraštruktúry v našom meste. Popri dobročinnosti je cieľom posilniť vzťahy obyvateľov oboch miest.

V aktuálnom prvom ročníku budeme štartovať z Dunajskej Stredy, zastavíme sa cestou v troch občerstvovacích staniciach a cieľom bude “Dunakapu tér” v Győri. V ďalšom ročníku bude smer jazdy opačný. V cieli výletu nás krátkym programom  privítajú predstavitelia mesta a domáci rotariáni. Tu pre nás  Rotary club Győr pripraví  teplé jedlo a občerstvenie. Trasa o dĺžke málo cez päťdesiat  kilometrov povedie v prevažnej miere mimo verejných komunikácií a v častiach, kde budeme účastníkmi cestnej premávky,  bude  na našu bezpečnosť dohliadať polícia. Vzhľadom na to že časť trasy povedie popri Dunaji,  môže byť táto v prípade rozvodnenia rieky  zmenená.

Minimálny vek účastníkov je desať rokov, u mladistvých je povinná účasť plnoletého zodpovedného zástupcu. Počet účastníkov zo slovenskej strany je obmedzený na sto. Pre takýto počet zabezpečíme aj dovoz osôb a bicyklov naspäť z Győru na parkovisko Thermal parku v Dunajskej Strede.

Počet miest v autobuse je obmedzený na 100  a  prednostne ich rezervujeme  po uhradení príspevku prevodom. Prihlasovať sa môžete na tejto stránke najneskôr do 22. apríla 2018.

Každý účastník okrem toho obdrží bezpečnostnú vestu označenú naším logom, občerstvenie a nápoje v občerstvovacích staniciach a  v cieli podujatia  na úplný záver samozrejme diplom potvrdzujúci úspešnú účasť na prvom ročníku. Pelotón bude sprevádzať servisné vozidlo, vozidlo s lekárom a vozidlo na prípadný odvoz bicyklov.

Výťažok z podujatia bude použitý na verejnoprospešné ciele v záujme rozvoja cyklodopravy v meste Dunajská Streda.  Váš najnižší príspevok do dobročinnej zbierky pri platbe prevodom  je 8 Eur za dospelú osobu a  4 Eurá  za dieťa vo veku do 14 rokov.
Príspevok poukážte na číslo účtu:   SK73 0200 0000 0031 7328 4957

a ako variabilný symbol použite svoje meno a rok narodenia. Ak uhradíte príspevok v hotovosti pri štarte, bude minimálna výška 10 Eur za dospelú osobu a 5 Eur za dieťa.

Dovoz jednej osoby a bicykla do Dunajskej Stredy bude spoplatnený sumou 3 Eurá.

V prípade, že sa podujatie neuskutoční z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok Vám príspevok poukážeme späť, alebo ho môžeme s Vašim súhlasom použiť na pôvodný cieľ – rozmiestnenie ukotvených  verejných cyklostojanov v Dunajskej Strede.

Program podujatia

28.apríla 2018  Parkovisko Termal parku v Dunajskej Strede

8.oo – 9.3o hod: prezentácia účastníkov

10.oo: štart podujatia

10.45 – 11.oo hod: príchod do občerstvovacej stanice v Trstenej na Ostrove, najazdených 14 km

11.15 hod: odchod smerom na hrádzu vodného diela Gabčíkovo

12.30 – 13.oo príchod do občerstvovacej stanice pri medveďovskom moste najazdených, celkom 35 km

13.15 : prechod cez most

14.oo: príchod do občerstvovacej stanice Nagybajcs, najazdených, celkom 47 km

14.3o: odchod do Győr

15.15: Príchod do Dunakapu tér, Győr – najazdených celkom 55 km

17.3o: Odchod autobusu do Dunajskej Stredy

Mapa

Štart:
Parkovisko Thermal parku v Dunajskej Strede, Gabčíkovská cesta o 10.oo hod

Cieľ:
Győr, Dunakapu tér, predpokladaný príchod 14.oo – 15.oo hod

Stiahnite si zadarmo trasu do mobilu – Kukkonia App

Prihláška

Vstup na mieste: dospelý 10 EUR, dieťa 5 EUR

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Organizátor nebude zodpovedný za úrazy, zrážky ani iné nehody, ku ktorým dôjde počas podujatia a počas príchodu účastníkov na podujatie a odchodu z neho.

Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné riziko po zvážení svojho zdravotného stavu a kondície.

Pre prípad úrazu sa vyžaduje od účastníkov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor a všetky strany, ktoré konajú v jeho mene a budú pomáhať pri vedení či organizovaní podujatia, nebudú zodpovední za osobné, materiálne škody ani škody na majetku, ktoré vzniknú účastníkom pred podujatím, počas neho alebo po ňom.

Účastníci budú niesť plnú občianskoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené iným účastníkom podujatia alebo tretím stranám, ktoré vzniknú ich zavinením.

V prípade nehody alebo škody súvisiacej s podujatím nebudú mať účastníci právo vymáhať škody voči organizátorovi ani stranám, ktoré konajú v jeho mene a budú pomáhať pri vedení či organizovaní pretekov.

Počas podujatia musia účastníci dodržiavať pokyny a nariadenia bezpečnostných služieb a organizátorov.  Podpísaním registračného formulára účastníci potvrdzujú, že si prečítali pravidlá a pokyny podujatia, porozumeli im a súhlasia s nimi.

Výklad organizačných ustanovení týchto pravidiel a pokynov prináleží výhradne organizátorovi.

Svojím podpisom na registračnom formulári potvrdzujem, že som bol informovaný/á/ o pravidlách cyklistického podujatia “Priateľstvo bez hraníc”a beriem ich na vedomie.

Partneri

Trstená na Ostrove
Csallóköznádasd