Loading...
home 2019-04-12T15:13:57+00:00

Dobročinná cyklistika

Rotary club Dunajská Streda  a  Rotary Club Győr v súčinnosti so samosprávami oboch miest  pripravili na deň 11. mája 2019 druhý ročník cezhraničného cyklo výletu  pre všetkých ľudí dobrej vôle. Popri dobročinnosti je cieľom posilniť vzťahy obyvateľov oboch miest.

V aktuálnom druhom ročníku budeme štartovať z Győru , zastavíme sa cestou v troch občerstvovacích staniciach a cieľom bude “park voł ného času” v Dunajskej Strede. V cieli nás krátkym programom  privítajú predstavitelia mesta a domáci rotariáni.  Trasa o dĺžke  cez päťdesiat  kilometrov povedie v prevažnej miere mimo verejných komunikácií a v častiach, kde budeme účastníkmi cestnej premávky,  bude  na našu bezpečnosť dohliadať polícia. Vzhľadom na to, že časť trasy povedie popri Dunaji,  môže byť táto v prípade rozvodnenia rieky  zmenená.

Minimálny vek účastníkov je desať rokov, u mladistvých je povinná účasť plnoletého zodpovedného zástupcu. Počet účastníkov zo slovenskej strany je obmedzený na sto. Pre takýto počet zabezpečíme aj odvoz osôb a bicyklov na miesto štartu v  Győri

Počet miest  v autobuse je obmedzený na 75  a  prednostne ich rezervujeme  po uhradení príspevku prevodom.

 Prihlasovať sa môžete na tejto stránke najneskôr do 5.mája 2019.

Účastníkom počas jazdy a po dorazení do cieľa bude zabezpečené jedlo, občerstvenie a nápoje v občerstvovacích staniciach a  v cieli podujatia  na úplný záver samozrejme diplom potvrdzujúci úspešnú účasť na druhom ročníku. Pelotón bude sprevádzať servisné vozidlo, vozidlo s lekárom a vozidlo na prípadný odvoz bicyklov.

Výťažok z podujatia bude použitý na verejnoprospešné ciele v záujme rozvoja cyklodopravy v meste Dunajská Streda.  Váš najnižší príspevok do dobročinnej zbierky pri platbe prevodom  je 8 Eur za dospelú osobu a  4 Eurá  za dieťa vo veku do 14 rokov.
Príspevok poukážte na číslo účtu:   SK73 0200 0000 0031 7328 4957

a ako variabilný symbol použite svoje meno a rok narodenia. Ak uhradíte príspevok v hotovosti pri štarte, bude minimálna výška 10 Eur za dospelú osobu a 5 Eur za dieťa.

Účastníkom cyklotúry  za 3 Eur zabezpečíme bezpečnostnú vestu označenú  logom podujatia.

Dovoz jednej osoby a bicykla do Dunajskej Stredy bude spoplatnený sumou 3 Eurá.

V prípade, že sa podujatie neuskutoční z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok Vám príspevok poukážeme späť, alebo ho môžeme s Vašim súhlasom použiť na pôvodný cieľ – rozmiestnenie ukotvených  verejných cyklostojanov v Dunajskej Strede.

Program podujatia

11. mája 2019

 7,15 – 8,00     zraz účastníkov s odvozom autobusom do Győru

           pri Mestskej športovej hale za MOL arénou v Dunajskej     Strede

  Naloženie bicyklov na nákladné vozidlo

8,00 – 9,00  cesta do Győru

9.oo – 9.45  prezentácia účastníkov

10.oo           štart podujatia

10.30 – 10.45  príchod do prvej občerstvovacej stanice vo Vámosszabadi

11.00   odchod smerom na štátnu hranicu Maďarsko – Slovenská republika

11.30 – 11,45  príchod do druhej občerstvovacej stanice v obci Sap

12.00  – 13,45 trasa Sap – Trstená na Ostrove na  hrádzi vodného diela    Gabčíkovo

13.45  –  príchod do tretej občerstvovacej stanice Trstená na Ostrove

14.00 –  14,45 príchod na križovatku  E575 a cesty č. 1418

15,00 – 15,15 cesta po meste Dunajská Streda po vyznačenej trase

15,15 – 17,30 občerstvenie,  jedlo,  krátky kultúrny  program

17,30   koniec podujatia

Mapa

Štart:
Győr,  Dunakapu tér  o 10.oo hod

Cieľ:
Dunajská Streda,  v park voł ného času za MOL Arénou o 15,30 hod

 1. etapa

Győr – Vámosszabadi  8,85 km

 2. etapa
Vámosszabadi – Medvei híd (6,05 km)

 3. etapa
Sap – Trstená na Ostrove 18,86 km

 4. etapa

Trstená na Ostrove – Dunajská Streda 14,72 km (cieľ)

Prihláška

Vstup na mieste: dospelý 10 EUR, dieťa 5 EUR

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Organizátor nebude zodpovedný za úrazy, zrážky ani iné nehody, ku ktorým dôjde počas podujatia a počas príchodu účastníkov na podujatie a odchodu z neho.

Každý účastník sa zúčastňuje podujatia na vlastné riziko po zvážení svojho zdravotného stavu a kondície.

Pre prípad úrazu sa vyžaduje od účastníkov mať so sebou preukaz poistenca zdravotnej poisťovne. Organizátor a všetky strany, ktoré konajú v jeho mene a budú pomáhať pri vedení či organizovaní podujatia, nebudú zodpovední za osobné, materiálne škody ani škody na majetku, ktoré vzniknú účastníkom pred podujatím, počas neho alebo po ňom.

Účastníci budú niesť plnú občianskoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené iným účastníkom podujatia alebo tretím stranám, ktoré vzniknú ich zavinením.

V prípade nehody alebo škody súvisiacej s podujatím nebudú mať účastníci právo vymáhať škody voči organizátorovi ani stranám, ktoré konajú v jeho mene a budú pomáhať pri vedení či organizovaní pretekov.

Počas podujatia musia účastníci dodržiavať pokyny a nariadenia bezpečnostných služieb a organizátorov.  Podpísaním registračného formulára účastníci potvrdzujú, že si prečítali pravidlá a pokyny podujatia, porozumeli im a súhlasia s nimi.

Výklad organizačných ustanovení týchto pravidiel a pokynov prináleží výhradne organizátorovi.

Svojím podpisom na registračnom formulári potvrdzujem, že som bol informovaný/á/ o pravidlách cyklistického podujatia “Priateľstvo bez hraníc”a beriem ich na vedomie.

Fotky z cyklotúry 2018

Partneri

Trstená na Ostrove
Csallóköznádasd